Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Chính sách bảo mật website VEM được quy định bởi đơn vị sở hữu: Victory Education Migration.

Thông tin cá nhân nào được thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi bạn truy cập và để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận. Đây cũng là địa chỉ IP của người truy cập, chuỗi user agent của người dùng trình duyệt. Việc thu thập này chỉ nhằm mục đích phát hiện nội dung rác.

Một chuỗi ẩn danh sẽ được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash). Nó có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để hiển thị ảnh đại diện của bạn. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Website VEM cho phép bạn có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web. Tuy nhiên, nếu bạn dùng hình ảnh cho bất kỳ mục đích nào, vui lòng dẫn nguồn là VEM.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website của chúng tôi, bạn cần nhập tên, email, địa chỉ website trong cookie. Việc này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào website, VEM sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, VEM sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi/ Remember me”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết,…). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi bạn truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

VEM chia sẻ dữ liệu của bạn với ai và tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bình luận sau này của bạn. Nếu không, bình luận của bạn sẽ phải chờ được kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của VEM (nếu có), VEM cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web VEM hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Tệp này bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho VEM. Bạn cũng có thể yêu cầu VEM xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Việc này không bao gồm dữ liệu chúng tôi có nghĩa vụ lưu trữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu?

Các bình luận của bạn (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện nội dung rác.

Chính sách bảo mật website VEM được xây dựng dựa trên cơ sở ích lợi cho người dùng. Hy vọng bạn có trải nghiệm tuyệt vời tại website của chúng tôi!