Bạn đã biết thông tin mới nhất của thang điểm định cư úc 2020 chưa?

Bạn đang tìm kiếm thông tin về bảng điểm định cư Úc 2020? Nhưng có quá ít dữ liệu về thang điểm định cư Úc 2020. Bạn không tìm được một đáp án chính xác? Bạn không biết thang điểm định cư Úc mới nhất bao gồm những tiêu chí nào, cũng như số điểm bao nhiêu thì đủ điều kiện xin visa Úc? Đừng lo, bài viết này sẽ đề cập đầy đủ các thông tin cho bạn.

Bảng điểm định cư Úc là gì?

Bảng điểm định cư Úc còn được xem là bài kiểm tra đầu tiên cho những ai có ý định sinh sống ở Úc. Các thang điểm được phân bố dựa vào nhiều khía cạnh khác nhau như độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc,… Thang điểm định cư Úc 2020 chỉ áp dụng với hai diện visa tay nghềvisa đầu tư – kinh doanh. Đối với những loại thị thực khác Bộ Di trú Úc sẽ có những chính sách điều kiện khác.

thang điểm định cư úc 2020
Thang điểm định cư Úc mới nhất năm 2020

Theo quy định của Chính phủ Úc, người nộp đơn phải đạt tối thiểu 65 điểm di trú nếu muốn định cư Úc.

Chỉ tiêu thang điểm định cư Úc 2020 của diện tay nghề

Mỗi một người Việt Nam có mong muốn định cư Úc, chắc chắn không thể bỏ qua thang điểm định cư Úc 2020 này. Đây là cách tính điểm mới nhất được áp dụng cho năm 2020. Cũng là bảng điểm định cư Úc đầy đủ, chi tiết, chính xác và mới nhất dành cho bạn.

Cách tính điểm theo độ tuổi trong thang điểm định cư Úc 2020

Độ tuổi trong thang điểm định cư Úc 2020 được đánh giá vào thời điểm đăng kí của người nộp đơn. Điểm độ tuổi tối đa là 30. Người đăng ký nằm ngoài độ tuổi trong thang điểm vẫn được phép nộp đơn (tùy vào quy định của mỗi visa). Tuy nhiên khi vượt quá số tuổi sẽ không được cộng điểm.

Độ tuổi trong thang điểm định cư Úc được áp dụng với diện tay nghề

thang điểm tính độ tuổi úc
Độ tuổi trong bảng điểm định cư Úc 2020

Độ tuổi trong thang điểm định cư Úc được áp dụng với diện đầu tư – kinh doanh

Tính điểm độ tuổi trong thang điểm định cư úc
Bảng điểm độ tuổi diện đầu tư kinh doanh

Khả năng tiếng Anh được tính như thế nào trong thang điểm định cư Úc 2020?

Tiếng Anh được biết đến là ngôn ngữ tiêu chuẩn và phổ biến nhất tại nước Úc. Để vượt qua “bài kiểm tra định cư Úc” của Chính phủ, hiển nhiên bạn phải có một trình độ tiếng Anh nhất định. Nếu như bạn vẫn còn lo sợ cho phần kiểm tra này, bạn có thể tham khảo chương trình tiếng Anh học thuật tại VEM. Đừng để tiếng Anh cản trở ước mơ định cư Úc của bạn!

Thang điểm định cư Úc 2020 của diện tay nghề

Chỉ tiêu Điểm
IELTS 6 (6.0 mỗi kỹ năng) / OET B 0
IELTS 7 (7.0 mỗi kỹ năng) / OET B 10
IELTS 8 (8.0 mỗi kỹ năng) / OET A 20

Thang điểm định cư Úc 2020 của diện đầu tư – kinh doanh

Chỉ tiêu Điểm
Tiếng Anh cơ bản (IELTS 5.0) 5
Tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.0) 10

Lưu ý: bạn chỉ được tính một trong hai yếu tố trong thang điểm định cư Úc 2020. Nghĩa bạn không được tính điểm cho cả tiếng Anh thành thạo và tiếng Anh cơ bản. Ví dụ bạn có khả năng tiếng Anh thành thạo, bạn sẽ được 10 điểm cho tiếng Anh thành thạo.

Chỉ tiêu trình độ học vấn trong bảng điểm định cư Úc

Về trình độ học vấn, bạn sẽ chỉ nhận được điểm cho trình độ chuyên môn cao nhất của mình trên thang điểm định cư Úc 2020. Bạn được nhận tối đa 20 điểm. Để được tính điểm bạn cần có bằng cấp được công nhận của Úc hoặc các tổ chức uy tín.

Thang điểm định cư Úc 2020 của diện tay nghề

Yêu cầu Điểm
Bằng Tiến sĩ từ một trường của Úc hoặc Tiến sĩ theo một chương trình tiêu chuẩn được công nhận 20
Tối thiểu là bằng Cử nhân từ một trường của Úc hoặc một chương trình tiêu chuẩn khác được công nhận 15
Bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp thương mại từ một tổ chức giáo dục Úc. 10
Đạt được bằng cấp hoặc giải thưởng được công nhận bởi cơ quan thẩm định có liên quan đến nghề nghiệp được chỉ định 10

Thang điểm định cư Úc 2020 của diện đầu tư – kinh doanh

Yêu cầu Điểm
Giấy chứng nhận thương mại, bằng tốt nghiệp hoặc bằng Cử nhân của một tổ chức giáo dục Úc. Hoặc bằng cấp cử nhân được công nhận bởi một chương trình tiêu chuẩn khác. 5
Bằng Cử nhân Kinh doanh, Khoa học hoặc Công nghệ của một tổ chức Úc. Hoặc bằng cấp Cử nhân Kinh doanh, Khoa học hoặc Công nghệ của một tổ chức tiêu chuẩn khác 10

Cách tính điểm với kinh nghiệm làm việc và đầu tư – kinh doanh

Kinh nghiệm của người nộp đơn phải là kinh nghiệm trong nghề được chỉ định hoặc có liên quan chặt chẽ đến nghề của chính bản thân họ. Trong thang điểm định cư Úc 2020, điều này không bắt buộc. Tuy nhiên nó sẽ chiếm phần quan trọng khi Chính phủ Úc so sánh với các hồ sơ xin định cư diện tay nghề khác.

Đối với diện tay nghề

Chỉ tiêu Thời gian Điểm
Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài (bên ngoài nước Úc) Dưới 3 năm 0
3 – dưới 5 năm (trong 10 năm gần đây) 5
5 – dưới 8 năm (trong 10 năm gần đây) 10
Ít nhất 8 năm (trong 10 năm gần đây) 15
Kinh nghiệm làm việc ở Úc Dưới 1 năm 0
1 – dưới 3 năm (trong 10 năm gần đây) 5
3 – dưới 5 năm (trong 10 năm gần đây) 10
5 – dưới 8 năm (trong 10 năm gần đây) 15
Ít nhất 8 năm (trong 10 năm gần đây) 20

Đối với diện đầu tư – kinh doanh

Chỉ tiêu Mô tả Điểm
Kinh nghiệm kinh doanh (Bạn đã tổ chức 1 hoặc nhiều doanh nghiệp chính trước khi bạn được mời nộp đơn xin thị thực) Không ít hơn 4 năm trong vòng 5 năm trước đó 10
Không ít hơn 7 năm trong vòng 8 năm trước đó 15
Kinh nghiệm Nhà đầu tư (Ngay trước thời điểm nộp đơn, bạn đã tổ chức đầu tư đủ điều kiện ít nhất 100.000 AUD) Không dưới 4 năm 10
Không dưới 7 năm 15

Khả năng tài chính được tính điểm như thế nào trong thang điểm định cư Úc 2020?

Khả năng tài chính trong thang điểm định cư Úc 2020 chỉ áp dụng với visa định cư diện đầu tư – kinh doanh. Chẳng hạn, nếu bạn quan tâm đến visa 188A, 188B, 188C, 132, thì bạn phải biết về bảng điểm bên dưới. Bộ Di trú sẽ cân nhắc mức độ tài sản của người nộp đơn để quyết định cấp quyền định cư Úc.

Chỉ tiêu Mô tả Điểm
Tài sản tài chính Không dưới 800,000 AUD 5
Kinh doanh ròng và tài sản cá nhân của bạn, đối tác của bạn hoặc bạn và đối tác của bạn kết hợp trong mỗi 2 năm tài chính trước đó ít nhất là: Không dưới 1,3 triệu AUD 15
Không ít hơn 1,8 triệu AUD 25
Không ít hơn 2,25 triệu AUD 35

Tính điểm khả năng doanh thu trong bảng điểm định cư Úc

Khả năng doanh thu cũng là điểm quan trọng trong thang điểm định cư Úc khi bạn muốn xin visa định cư diện đầu tư – kinh doanh.

Chỉ tiêu Mô tả Điểm
Bạn có quyền sở hữu đối với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Doanh thu mỗi năm của 2 năm trong vòng 4 năm trước khi nộp hồ sơ Không ít hơn 500,000 AUD 5
Không dưới 1 triệu AUD 15
Không dưới 1,5 triệu AUD 25
Không dưới 2 triệu AUD 35

Các yếu tố khác trong bảng điểm định cư Úc 2020

Ngoài các yếu tố như độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, tài chính,… Chính phủ Úc còn ban hành nhiều yếu tố khác vào bảng điểm định cư Úc 2020.

Mô tả Điểm
Cơ quan chỉ định của tiểu bang hay vùng lãnh thổ có thể chứng nhận dự án kinh doanh của bạn. Nếu dự án này riêng biệt và đem lại những lợi ích quan trọng cho tiểu bang vùng lãnh thổ nơi mà bạn được chỉ định. 10

Tuy nhiên, các yếu tố này sẽ được tính toán và áp dụng nhiều cách khác nhau, vì còn tùy thuộc vào thị thực bạn lựa chọn định cư. Ví dụ đối với visa 188A, 188B người nộp đơn cần đạt tối thiểu 65 điểm để nộp cho thị thực kinh doanh định cư Úc. Nhưng với visa 188C và visa 132 Bộ Di trú Úc lại không yêu cầu người nộp đơn cần đạt mức điểm 65.

Lời khuyên từ chuyên gia

Là người đã hỗ trợ nhiều trường hợp xin visa Úc diện đầu tư kinh doanh và tay nghề, ông Phong Cao có một số kinh nghiệm hữu ích cho bạn. Chẳng hạn, trong trường hợp bạn đã quá độ tuổi trong thang điểm di trú ở diện đầu tư, kinh doanh thì sao? Ông Phong Cao khuyên bạn chứng minh bản thân có tài chính để đầu tư vào Úc nhiều hơn con số được yêu cầu. Với một số cột điểm về năng lực ngoại ngữ hoặc doanh thu, bạn hoàn toàn có thể cải thiện để tăng số điểm di trú của mình.

Bên cạnh thang điểm định cư Úc 2020, bạn sẽ còn phải vượt qua rất nhiều bài kiểm tra khác của Bộ Di trú Úc khi mong muốn định cư Úc. Người Việt Nam ta có câu “dục tốc bất đạt”. Vì vậy để tiến gần hơn đến con đường định cư Úc, bạn càng cần có những bước đi đúng đắn hơn. Hãy cập nhật liên tục những thông tin nhanh chóng và hữu ích tại VEM. Bạn có thể liên hệ với VEM tại đây

Victory Education Migration

Trụ sở chính: 364 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Úc: Level 24-25, 108 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia

Email: admin@vemvisa.com

Website: vemvisa.com

Điện thoại: 028.38982298 – 0433571381 (tại Úc)

Trọn hành trình của bạn có VEM đồng hành