đầu tư định cư úc

Đăng ký đánh giá hồ sơ định cư Úc diện đầu tư


Không

Doanh thu từ 500.000 AUD đến 3 triệu AUD (9 - 54 tỷ VND)Doanh thu trên 3 triệu AUD (trên 54 tỷ VND)

800.000 - 2.250.000 AUD (14 - 40 tỷ VND )2.250.000 - 5.000.000 AUD (35 - 77 tỷ VND)5.000.000 AUD trở lên (Trên 77 tỷ VND)


Tp. Hồ Chí MinhÚc